domningar i händerna orsakar

Hand domningar orsakas oftast av skada, irritation eller kompression av en av nerverna eller en gren av en av nerverna i din arm och handled.

Sjukdomar som påverkar perifera nerver, såsom diabetes, kan också orsaka domningar, men med diabetes liknande symptom uppträder vanligtvis först i fötterna.

I mycket ovanliga fall kan domningar orsakas av problem i hjärnan eller ryggmärgen, men i sådana fall arm eller hand svaghet eller funktionsförlust förekommer också. Enbart domningar är sällan förknippad med potentiellt livshotande sjukdomar, såsom stroke eller tumörer.

Läkaren behöver detaljerad information om dina symptom för att diagnostisera orsaken till din domningar. En mängd olika tester kan behövas för att bekräfta orsaken innan lämplig behandling kan påbörjas.

Möjliga orsaker till domningar i en eller båda händerna inkluderar

Orsaker som visas här är vanligt i samband med detta symptom. Arbeta med din läkare eller annan sjukvårdspersonal för en korrekt diagnos.