Feokromocytom och paragangliom

Feokromocytom och paraganglioma är sällsynta tumörer som bildar från neuroendokrina celler. Neuroendokrina celler frisätter hormoner i blodet när de får en signal från nervsystemet. Neuroendokrina celler finns genom hela kroppen.

Paragangliom bildar vanligtvis nära halspulsådern och längs nervbanor i huvud, nacke och rygg. Feokromocytom form i binjuremärgen (mitten av binjuren som finns på toppen av varje njure).

Feokromocytom och vissa paragangliom frigöra hormoner adrenalin och noradrenalin in i blodet. Detta kan leda till symtom som högt blodtryck, bultande huvudvärk, rodnad, och hjärtklappning.

Vissa ärftliga sjukdomar ökar risken för feokromocytom eller paraganglioma. Dessa inkluderar multipel endokrin neoplasi två syndrom, typ A och B, von Hippel-Lindau-syndrom, och neurofibromatos typ 1.

Feokromocytom och paragangliom kan vara godartad eller elakartad.

Paraganglioma av huvudet och nacken. En sällsynt tumör som ofta bildas nära halspulsådern. Det kan också bildas längs nervbanor i huvud och hals och i andra delar av kroppen.

Sällsynta cancerformer ger potentiell källa av tumörtillväxt