graviditet inducerad hypertoni

Vad är det?

Vad är högt blodtryck under graviditeten?

Vad orsakar PIH? Det är inte känt vad som orsakar PIH. Men det är känt att PIH gör att blodkärlen att dra som blockerar blodflödet. Följande är möjliga orsaker till PIH.

Tecken och symptom: PIH kan hittas tidigt under din prenatala besök. Följande är tecken och symtom på PIH.

Skötsel: Du kan ha någon av följande tester eller behandlingar. Du kan behöva gå till sjukhuset så att du och ditt barn kan mer noggrant. Det är möjligt att du kan behöva leverera ditt barn tidigt om ditt blodtryck inte kan kontrolleras. Detta är särskilt viktigt om du eller ditt barn är i fara på grund av ditt blodtryck.

Du har rätt att planera din vård. Att hjälpa till med denna plan, måste du lära dig om graviditet inducerad hypertoni. Du kan sedan diskutera dina behandlingsalternativ med vårdgivare. Arbeta med dem för att avgöra vilken vård kommer att användas för att behandla dig. Du har alltid rätt att vägra behandling.