omacetaxine mepesuccinate

Den här sidan innehåller kortfattad information om omacetaxine mepesuccinate och en samling länkar till mer information om användningen av detta läkemedel, forskningsresultat och pågående kliniska prövningar.

FDA godkännande för Omacetaxine Mepesuccinate

Omacetaxine mepesuccinate är godkänt för behandling

Omacetaxine mepesuccinate också studeras för behandling av andra typer av cancer.

Definition från drog ordlista – Detalj vetenskaplig definition och andra namn för denna drog.

Omacetaxine Mepesuccinate – En sammanfattning lay språk viktig information om detta läkemedel som kan inkludera följande

Droger är ofta studeras för att ta reda på om de kan hjälpa till att behandla eller förhindra att andra än de som de är godkända för villkor. Denna patient informationsblad gäller endast godkända användningsområden för läkemedlet. Men mycket av informationen kan också tillämpas på icke godkända användningsområden som studeras.

Hitta Kliniska prövningar för Omacetaxine Mepesuccinate – Kontrollera för försök från listan över cancer kliniska prövningar nu emot patienter.

Viktigt: läkemedelsinformation på denna sida är tänkt att vara lärorikt. Det är inte en ersättning för medicinsk rådgivning. Informationen kan inte täcka alla tänkbara användningsområden, åtgärder, interaktioner eller biverkningar av detta läkemedel, eller försiktighetsåtgärder som skall vidtas när du använder den. Se din läkare för mer information om specifika medicinska tillstånd och användningen av detta läkemedel.