orfenadrin, aspirin och koffein (oralt) korrekt användning

dosering

Missad dos

Ta detta läkemedel med mat eller en fullständig glas (8 ounces) vatten för att minska magbesvär.

Ta inte detta läkemedel om det har en stark ättika liknande lukt. Denna lukt innebär att aspirin i den bryter ner. Om du har några frågor om detta, kolla med din läkare.

Ta inte mer av detta läkemedel än din läkare beordrade att minska risken för biverkningar eller överdosering.

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta det så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Lagring

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.