osteoporos droger: risk för skelettproblem i käken, lår?

Vissa typer av osteoporos läkemedel har förknippats med en ökad risk för två sällsynta men allvarliga problem – osteonekros i käken och en ovanlig typ av fraktur i övre lårbenet (lårbenet).

Osteonekros i käken utvecklas när käkbenet inte läka efter en mindre skada, såsom att få en tand drog. En överhängande atypisk lårbensfraktur kan orsaka smärta i låret eller ljumsken som börjar subtilt och gradvis försämras. Den utvecklar ibland i båda benen på en gång. Om den inte behandlas, kan en fullständig fraktur i lårbenet kräver kirurgi inträffa även med normal viktbärande.

Bisfosfonater – såsom alendronat (Fosamax, Binosto), risedronat (Optinate, Atelvia), ibandronat (Boniva) och zoledronsyra (Reclast, Zometa) – och denosumab (Prolia, Xgeva) har varit kopplade till osteonekros i käken och atypiska lårbensfrakturer .

Risken tycks öka med den tid de läkemedel tas.

Förutom att behandla osteoporos, bisfosfonater och denosumab används också för att behandla cancer som spridit sig till skelettet. Risken för osteonekros i käken är mycket större för personer som tar högre doser av dessa läkemedel för att behandla cancer än vad det är för människor som helt enkelt behandling av osteoporos.

med

Besök din läkare