översikt – gallgången cancer

Gallblåsan och gallgången

Gallblåsan och gallgången

Gallblåsan fungerar som en reservoar för en gulgrön vätska som produceras i levern (galla). Galla flödar från levern till gallblåsan, där det hålls tills det behövs under matsmältningen. När du äter, din gallblåsan släpper galla i gallgången, där det transporteras till den övre delen av tunntarmen (duodenum) för att bidra till att bryta ner fett i livsmedel.

Gallgången cancer är cancer som bildas i de smala rören (gallgångarna) som bär mag vätske galla. Gallgångarna ansluter levern till gallblåsan och tunntarmen.

Gallgången cancer, även känd som cholangiocarcinoma, är en sällsynt form av cancer som förekommer oftast i människor äldre än 50 år, även om det kan förekomma i alla åldrar.

Läkare dela gallgången cancer i olika typer baserade på var cancer uppstår i gallgångarna

Gallgången cancer är en aggressiv form av cancer som utvecklas snabbt och är svår att behandla.

Gallgången cancervård