översikt – klumpfot

Klubbfot

Klubbfot

Läkare använder termen “klumpfot” för att beskriva en rad fot avvikelser som vanligtvis är närvarande vid födseln (kongenital). I de flesta fall, är framsidan av foten vridna nedåt och inåt, är bågen ökas och hälen vrids inåt. Obehandlad kan foten inte flytta upp och ner som det normalt skulle, och detta kan orsaka barnet att gå på sidan av foten.

Klumpfot beskriver en rad av mul avvikelser som vanligtvis är närvarande vid födseln (kongenital) där ditt barns fot vrids ur form eller läge. I klumpfot, vävnader som förbinder musklerna att benet (senor) är kortare än vanligt. Klumpfot är en ganska vanlig missbildning och är vanligtvis ett isolerat problem för en annars frisk nyfödda.

Klumpfot kan vara lätt eller svår. Ungefär hälften av barn med klumpfot har det i båda fötterna. Om ditt barn har klumpfot, kommer det att göra det svårare att gå normalt, så läkare rekommenderar generellt att behandla det snart efter födseln.

Läkare brukar kunna behandla klumpfot framgångsrikt utan kirurgi, men ibland barn behöver uppföljning operation senare.