översikt – ryggmärgen tumör

Intramedullära tumörer är benigna eller maligna utväxter som utvecklas i det stödjande (Glia) celler i ryggmärgen.

Ryggmärgs tumör

Ryggmärgs tumör

En spinal tumör är en tillväxt som utvecklas inom din ryggradskanalen eller inom ben ryggraden. Det kan vara cancerogena eller noncancerous.

Tumörer som påverkar ben i ryggraden (kotorna) kallas vertebrala tumörer.

Tumörer som börjar inom ryggmärgen själv kallas ryggmärgstumörer. Det finns två huvudsakliga typer av tumörer som kan påverka ryggmärgen

Tumörer från andra delar av kroppen kan spridas (metastasera) till kotorna, stödnätverk runt ryggmärgen eller i sällsynta fall, ryggmärgen själv.

Spinal tumör av något slag kan leda till smärta, neurologiska problem och ibland förlamning. Om cancer eller inte, kan en spinal tumör vara livshotande och orsaka bestående invaliditet.

Behandling för en spinal tumör kan innefatta kirurgi, strålningsterapi, kemoterapi eller andra läkemedel.

Ta reda på varför är den bästa platsen för din vård.