panitumumab (intravenöst) beskrivning och varumärken

Panitumumab injektion används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla metastaserande cancer (cancer som sprider sig till andra delar av kroppen) i tjocktarmen eller ändtarmen hos patienter som redan har fått andra cancerbehandlingar. Panitumumab injektion bör endast ges till patienter som har haft en KRAS genmutationer. Detta test hjälper läkare att avgöra om läkemedlet kommer att behandla sin cancer.

Panitumumab stör tillväxten av cancerceller, som så småningom förstörs av kroppen. Eftersom tillväxten av normala kroppsceller också kan påverkas av panitumumab, kommer andra effekter också förekomma. Några av dessa kan vara allvarliga och måste rapporteras till din läkare. Andra effekter, såsom hudutslag, kan inte vara allvarliga, men kan ge anledning till oro. Vissa effekter inte ske förrän månader eller år efter det att läkemedlet används.

Innan du börjar behandlingen med panitumumab, bör du och din läkare talar om fördelarna detta läkemedel kommer att göra liksom riskerna med att använda den.

Detta läkemedel endast ges av eller under direkt överinseende av din läkare.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer

Lösning