patent foramen ovale orsaker

Det är oklart vad som orsakar foramen ovale att hålla öppet i vissa människor, men genetik kan spela en roll.

En översikt över normal hjärtfunktion hos ett barn eller en vuxen är till hjälp för att förstå betydelsen av foramen ovale innan födseln.

Ditt hjärta har fyra pumpkammare som cirkulerar blodet

Eftersom en baby i livmodern inte andas, är lungorna fungerar inte ännu. Det innebär att det finns ingen anledning att pumpa blod till lungorna. I detta skede är det mer effektivt för blodet att kringgå lungorna och använda en annan väg för att cirkulera syrerikt blod från mamman till barnet kropp.

Normal hjärtfunktion efter födseln

Navelsträngen levererar syrerikt blod till barnets högra förmaket. Huvuddelen av detta blod färdas genom foramen ovale och in i vänster förmak. Därifrån blodet går till den vänstra ventrikeln, som pumpar det i hela kroppen. Blod färdas också från det högra förmaket till den högra ventrikeln, vilket också pumpar blod till kroppen via en annan bypass-system.

När en bebis lungor börja fungera, blodcirkulationen genom hjärtförändringar. Nu det syrerika blodet kommer från lungorna och kommer in i vänster förmak. Vid denna tidpunkt följer blodcirkulationen den normala cirkulationsvägen.

Barns hjärta i livmodern

Trycket i blodet pumpa genom hjärtat tvingar vanligen flik öppnandet av foramen ovale stängd. I de flesta människor, säkringar öppningen stängd, vanligtvis någon gång under spädbarnstiden.

Nyfött barn hjärta