PMS-klotrimazol och betametason aktuell

Använder PMS-Klotrimazol och betametason

Terapeutisk klass: anti-infektiösa / Anti-Inflammatory kombination

Farmakologisk Klass: Betametason

Kemisk klass: Imidazol

Klotrimazol och betametason topikal kräm eller lotion appliceras på huden för att behandla

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Vid beslut att använda ett läkemedel, måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att göra. För detta läkemedel, bör följande övervägas

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot detta läkemedel eller andra läkemedel. Också tala om för din läkare om du har några andra typer av allergier, såsom livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läsa etiketten eller paket ingredienser noggrant.

Innan du använder Pms-Klotrimazol och betametason

Användning av Lotrisone® kräm rekommenderas inte till barn som är yngre än 17 år.

Lämpliga studier som utförts hittills har inte visat geriatriska specifika problem som skulle begränsa nyttan av klotrimazol och betametason aktuell kombination hos äldre. Men äldre patienter är mer benägna att ha en gallring hud eller hudsår, vilket kan kräva försiktighet till patienter som klotrimazol och betametason aktuell kombination.

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, i andra fall två olika läkemedel kan användas tillsammans, även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vill ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan bli nödvändiga. När du tar detta läkemedel, är det särskilt viktigt att din läkare om du tar något av de läkemedel som nämns nedan. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis allomfattande.

Användning av detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas inte. Din läkare kan besluta att inte behandla dig med denna medicin eller ändra några av de andra läkemedel som du tar.

Användning av detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas vanligen inte, men kan krävas i vissa fall. Om båda läkemedlen ordineras tillsammans, kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder en eller båda av läkemedlen.

Användning av detta läkemedel med något av följande läkemedel kan orsaka en ökad risk för vissa biverkningar, men med hjälp av båda läkemedlen kan vara den bästa behandlingen för dig. Om båda läkemedlen ordineras tillsammans, kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder en eller båda av läkemedlen.

Vissa läkemedel bör inte användas på eller kring tiden för att äta mat eller äta vissa typer av livsmedel, eftersom interaktioner kan inträffa. Använda alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner inträffa. Diskutera med din läkare att använda din medicin med mat, alkohol eller tobak.

Närvaron av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Se till att du berättar för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt

Detta avsnitt innehåller information om korrekt användning av ett antal produkter som innehåller betametason och klotrimazol. Det kanske inte är specifikt för Pms-Klotrimazol och betametason. Läs gärna med omsorg.

Det är mycket viktigt att du använder detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Använd inte mer av det, inte använda den mer ofta, och inte använda den under en längre tid än din läkare beställt. För att göra detta kan leda till oönskade biverkningar eller hudirritation.

Detta läkemedel bör komma med en bipacksedel. Läs och följ dessa instruktioner noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Detta läkemedel är avsett att användas på bara huden. Do not get it i ögon, näsa, mun, eller vagina, eller tillämpa den på ditt ansikte eller under armarna.

För att rensa upp din hudinfektion helt, är det mycket viktigt att du fortsätta att använda detta läkemedel för hela behandlingstiden, även om symtomen börjar rensa upp efter några dagar. Eftersom svamp eller jäst infektioner kan vara mycket långsam att rensa upp, kan du behöva fortsätta att använda detta läkemedel varje dag under flera veckor eller mer. Om du slutar att använda denna medicin för tidigt kan symtomen åter. Missa inte några doser.

Att använda

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, tillämpa den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Korrekt användning av betametason och klotrimazol

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.

Om din hudinfektion inte förbättras inom en vecka för Jock kliar eller ringorm i kroppen, och 2 veckor för fotsvamp, eller om det blir värre, kolla med din läkare.

Använder för mycket av detta läkemedel eller använder den under en längre tid kan öka risken för att ha adrenal körtel problem. Risken är större för barn och patienter som använder stora mängder under en lång tid. Tala med din läkare omedelbart om du har fler än en av dessa symtom när du använder detta läkemedel: dimsyn, yrsel eller svimning, en snabb, oregelbunden eller dunkande hjärtslag, ökad törst eller urinering, irritabilitet, eller onormal trötthet eller svaghet .

Kontrollera med din läkare omedelbart om du har hudutslag, brännande, stickande, svullnad, rodnad eller irritation på huden.

Använd inte kosmetika eller andra hudvårdsprodukter på de behandlade områdena.

För att rensa upp din hudinfektion helt och bidra till att göra säker på att det inte kommer tillbaka, de följande goda hälsovanor är viktiga

Försiktighetsåtgärder När du använder Pms-Klotrimazol och betametason

Om du har några frågor om detta, kolla med din läkare.

Tillsammans med sin behövs effekter, kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan förekomma, om de inträffar de kan behöva läkarvård.

Kontrollera med din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar

Andra biverkningar som inte nämns kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kolla med din läkare.

endast tillgänglighet Rx Prescription

PMS-Klotrimazol och betametason Biverkningar

betametason / klotrimazol topisk

Graviditet Kategori C Risk kan inte uteslutas

CSA Schema N Inte en kontrollerad läkemedels

Godkännande Historien Kalender Drug historia vid FDA

Ringorm klotrimazol aktuellt, ketokonazol topisk, terbinafin, Lotrisone, Lamisil, mikonazol topisk, griseofulvin

Ljumsksvamp klotrimazol aktuell, ketokonazol topisk, terbinafin aktuellt, Lotrisone, Lamisil, mikonazol topisk, griseofulvin

Fotsvamp klotrimazol aktuell, ketokonazol topisk, terbinafin aktuellt, Lotrisone, Lamisil, mikonazol topisk, griseofulvin