tvångssyndrom (OCD) tester och diagnos

Att hjälpa till att diagnostisera tvångssyndrom, kan din läkare eller psykisk hälsa leverantör göra prov och tester, inklusive

Att få diagnosen tvångssyndrom, måste du uppfylla kriterierna i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som publiceras av American Psychiatric Association. Denna handbok används av psykisk vårdpersonal att diagnostisera psykiska sjukdomar och av försäkringsbolag för att ersätta för behandling.

Allmänna kriterier som krävs för en diagnos av OCD inkluderar

Diagnostiska kriterierna för OCD

Dina tvångstankar måste uppfylla dessa kriterier

Tvång måste uppfylla dessa kriterier

diagnostiska utmaningar

Det är ibland svårt att diagnostisera OCD eftersom symtomen kan vara liknar tvångssyndrom personlighetsstörning, ångest, depression, schizofreni eller andra psykiska sjukdomar. Någon med verkliga tvångstankar och tvångshandlingar har OCD, även om det är möjligt att ha både OCD och tvångssyndrom personlighetsstörning. Var noga med att hålla fast vid den diagnostiska processen så att du kan få en korrekt diagnos och behandling.